"Vad hette bloggen sadu?"

Bildkälla
 
"Mykorrhiza är komplexet mellan en svamps hyfer/mycel (svamptrådar) och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna hjälper svampen växten att ta upp vatten samt närsalter och får i sin tur orkaniska föreningar från växten. Svampen kan också ge växten antibiotika som försvar mot parasitiska angripare. Mykorrhiza betyder "svamprot", av mykes som är grekiska och betyder svamp och rhiza som på grekiska betyder rot." - Wikipedia
 
Varsågod, förklaring för bloggens konstiga namn OCH dagens biologilektion! 
Nu kan ni sluta fråga.
Eller. Jo det är klart ni får! Jag gillar frågor.
 
 

Kommentera här: